您现在的位置是: 首页 > 诗词赏析 诗词赏析

出师表原文全文注音版_出师表原文全文注音版及翻译

zmhk 2024-06-02 人已围观

简介出师表原文全文注音版_出师表原文全文注音版及翻译       现在我来为大家分享一下关于出师表原文全文注音版的问题,希望我的解答能够帮助到大家。有关于出师表原文全文注音版的问题,我们开始谈谈吧。1.后出师表拼音版2.出师表注音原文是什么?3.出师表拼音版

出师表原文全文注音版_出师表原文全文注音版及翻译

       现在我来为大家分享一下关于出师表原文全文注音版的问题,希望我的解答能够帮助到大家。有关于出师表原文全文注音版的问题,我们开始谈谈吧。

1.后出师表拼音版

2.出师表注音原文是什么?

3.出师表拼音版加原文

4.《出师表》全文拼音以及音调

5.出师表 原文译文,难字加注音。

6.出师表注音原文及翻译

出师表原文全文注音版_出师表原文全文注音版及翻译

后出师表拼音版

       后出师表拼音版如下:

       安ān,故ɡù托tuō臣chén以yǐ讨tǎo贼zéi也yě。以yǐ先xiān帝dì之zhī明mínɡ,量liànɡ臣chén之zhī才cái,固ɡù知zhī臣chén伐fá贼zéi,才cái弱ruò敌dí强qiánɡ也yě。然rán不bù伐fá贼zéi,王wánɡ业yè亦yì亡wánɡ。惟wéi坐zuò而ér待dài亡wánɡ,孰shú与yǔ伐fá之zhī?是shì故ɡù托tuō臣chén而ér弗fú疑yí也yě。

       臣chén受shòu命mìnɡ之zhī日rì,寝qǐn不bù安ān席xí,食shí不bù甘ɡān味wèi。思sī惟wéi北běi征zhēnɡ。宜yí先xiān入rù南nán。故ɡù五wǔ月yuè渡dù泸lú,深shēn入rù不bù毛máo,并bìnɡ日rì而ér食shí;臣chén非fēi不bú自zì惜xī也yě,顾ɡù王wánɡ业yè不bù可kě得dé偏piān安ān于yú蜀shǔ都dū,故ɡù冒mào危wēi难nàn,以yǐ奉fènɡ先xiān帝dì之zhī遗yí意yì也yě,而ér议yì者zhě谓wèi为wéi非fēi计jì。今jīn贼zéi适shì疲pí于yú西xī,又yòu务wù于yú东dōnɡ,兵bīnɡ法fǎ乘chénɡ劳láo,此cǐ进jìn趋qū之zhī时shí也yě。谨jǐn陈chén其qí事shì如rú左zuǒ:

       高ɡāo帝dì明mínɡ并bìnɡ日rì月yuè,谋móu臣chén渊yuān深shēn,然rán涉shè险xiǎn被pī创chuànɡ,危wēi然rán后hòu安ān。今jīn陛bì下xià未wèi及jí高ɡāo帝dì,谋móu臣chén不bù如rú良liánɡ、平pínɡ,而ér欲yù以yǐ长chánɡ策cè取qǔ胜shènɡ,坐zuò定dìnɡ天tiān下xià,此cǐ臣chén之zhī未wèi解jiě一yī也yě。

       刘liú繇yóu、王wánɡ朗lǎnɡ各ɡè据jù州zhōu郡jùn,论lùn安ān言yán计jì,动dònɡ引yǐn圣shènɡ人rén,群qún疑yí满mǎn腹fù,众zhònɡ难nàn塞sè胸xiōnɡ,今jīn岁suì不bú战zhàn,明mínɡ年nián不bù征zhēnɡ,使shǐ孙sūn策cè坐zuò大dà,遂suì并bìnɡ江jiānɡ东dōnɡ,此cǐ臣chén之zhī未wèi解jiě二èr也yě。

       曹cáo操cāo智zhì计jì,殊shū绝jué于yú人rén,其qí用yònɡ兵bīnɡ也yě,仿fǎnɡ佛fú孙sūn、吴wú,然rán困kùn于yú南nán阳yánɡ,险xiǎn于yú乌wū巢cháo,危wēi于yú祁qí连lián,逼bì于yú黎lí阳yánɡ,几jǐ败bài北běi山shān,殆dài死sǐ潼tónɡ关ɡuān,然rán后hòu伪wěi定dìnɡ一yì时shí耳ěr。况kuànɡ臣chén才cái弱ruò,而ér欲yù以yǐ不bù危wēi而ér定dìnɡ之zhī,此cǐ臣chén之zhī未wèi解jiě三sān也yě。

       曹cáo操cāo五wǔ攻ɡōnɡ昌chānɡ霸bà不bú下xià,四sì越yuè巢cháo湖hú不bù成chénɡ,任rèn用yònɡ李lǐ服fú而ér李lǐ服fú图tú之zhī,委wěi任rèn夏xià侯hóu而ér夏xià侯hóu败bài亡wánɡ,先xiān帝dì每měi称chēnɡ操cāo为wéi能nénɡ,犹yóu有yǒu此cǐ失shī,况kuànɡ臣chén驽nú下xià,何hé能nénɡ必bì胜shènɡ?此cǐ臣chén之zhī未wèi解jiě四sì也yě。

       自zì臣chén到dào汉hàn中zhōnɡ,中zhōnɡ间jiān期jī年nián耳ěr,然rán丧sànɡ赵zhào云yún、阳yánɡ群qún、马mǎ玉yù、阎yán芝zhī、丁dīnɡ立lì、白bái寿shòu、刘liú郃hé、邓dènɡ铜tónɡ等děnɡ及jí曲qū长zhǎnɡ、屯tún将jiànɡ七qī十shí余yú人rén,突tū将jiànɡ、无wú前qián、賨cóng叟sǒu、青qīnɡ羌qiānɡ、散sǎn骑jì、武wǔ骑jì一yì千qiān余yú人rén。此cǐ皆jiē数shù十shí年nián之zhī内nèi所suǒ纠jiū合hé四sì方fānɡ之zhī精jīnɡ锐ruì,非fēi一yì州zhōu之zhī所suǒ有yǒu;若ruò复fù数shù年nián,则zé损sǔn三sān分fēn之zhī二èr也yě,当dānɡ何hé以yǐ图tú敌dí?此cǐ臣chén之zhī未wèi解jiě五wǔ也yě。

       今jīn民mín穷qiónɡ兵bīnɡ疲pí,而ér事shì不bù可kě息xī;事shì不bù可kě息xī,则zé住zhù与yǔ行xínɡ劳láo费fèi正zhènɡ等děnɡ。而ér不bù及jí今jīn图tú之zhī,欲yù以yǐ一yì州zhōu之zhī地dì,与yǔ贼zéi持chí久jiǔ,此cǐ臣chén之zhī未wèi解jiě六liù也yě。

       夫fú难nán平pínɡ者zhě,事shì也yě。昔xī先xiān帝dì败bài军jūn于yú楚chǔ,当dānɡ此cǐ时shí,曹cáo操cāo拊fǔ手shǒu,谓wèi天tiān下xià已yǐ定dìnɡ。然rán后hòu先xiān帝dì东dōnɡ连lián吴wú越yuè,西xī取qǔ巴bā蜀shǔ,举jǔ兵bīnɡ北běi征zhēnɡ,夏xià侯hóu授shòu首shǒu,此cǐ操cāo之zhī失shī计jì,而ér汉hàn事shì将jiānɡ成chénɡ也yě。然rán后hòu吴wú更ɡènɡ违wéi盟ménɡ,关ɡuān羽yǔ毁huǐ败bài,秭zǐ归ɡuī蹉cuō跌diē,曹cáo丕pī称chēnɡ帝dì。凡fán事shì如rú是shì,难nán可kě逆nì见jiàn。臣chén鞠jū躬ɡōnɡ尽jìn瘁cuì,死sǐ而ér后hòu已yǐ。至zhì于yú成chénɡ败bài利lì钝dùn,非fēi臣chén之zhī明mínɡ所suǒ能nénɡ逆nì睹dǔ也yě。

出师表注音原文是什么?

       臣亮言:先帝创业未半,而中道崩殂;今天下三分,益州疲敝,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣,不懈于内;忠志之士,忘身于外者:盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气;不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同:若有作奸犯科,及为忠善者,宜付有司,论其刑赏,以昭陛下平明之治;不宜偏私,使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费依、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下:愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必得裨补阙漏,有所广益。将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用之于昔日,先帝称之曰“能”,是以众议举宠为督:愚以为营中之事,事无大小,悉以咨之,必能使行阵和穆,优劣得所也。亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也!侍中、尚书、长史、参军,此悉贞亮死节之臣也,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也。

        臣本布衣,躬耕南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,谘臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间:尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧虑,恐付托不效,以伤先帝之明;故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,甲兵已足,当奖帅三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都:此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、依、允等之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效则治臣之罪,以告先帝之灵;若无兴复之言,则责攸之、依、允等之咎,以彰其慢。陛下亦宜自谋,以谘诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激!今当远离,临表涕泣,不知所云。

出师表拼音版加原文

       出师表注音原文:

       出 chū 师 shī 表 biǎo

       先 xiān 帝 dì 创 chuàng 业 yè 未 wèi 半 bàn 而 ér 中 zhōng 道 dào 崩 bēng 殂 cú, 今 jīn

       天 tiān 下 xià 三 sān 分 fēn, 益 yì 州 zhōu 疲 pí 弊 bì, 此 cǐ 诚 chéng 危 wēi 急 jí 存 cún 亡

       wáng 之 zhī 秋 qiū 也 yě。?

       然 rán 侍 shì 卫 wèi 之 zhī 臣 chén 不 bù 懈 xiè 于 yú 内 nèi, 忠

       zhōng 志 zhì 之 zhī 士 shì 忘 wàng 身 shēn 于 yú 外 wài 者 zhě, 盖 gài 追 zhuī 先 xiān 帝 dì

       之 zhī 殊 shū 遇 yù, 欲 yù 报 bào 之 zhī 于 yú 陛 bì 下 xià 也 yě。?

       诚 chéng 宜 yí 开 kāi 张

       zhāng 圣 shèng 听 tīng, 以 yǐ 光 guāng 先 xiān 帝 dì 遗 yí 德 dé, 恢 huī 弘 hóng 志 zhì 士

       shì 之 zhī 气 qì, 不 bù 宜 yí 妄 wàng 自 zì 菲 fěi 薄 bó, 引 yǐn 喻 yù 失 shī 义 yì, 以 yǐ 塞

       sè 忠 zhōng 谏 jiàn 之 zhī 路 lù 也 yě。

       宫 gōng 中 zhōng 府 fǔ 中 zhōng, 俱 jù 为 wéi 一 yī 体 tǐ; 陟 zhì 罚 fá 臧 zāng 否 pǐ,

       不 bù 宜 yí 异 yì 同 tóng。 若 ruò 有 yǒu 作 zuò 奸 jiān 犯 fàn 科 kē 及 jí 为 wéi 忠 zhōng 善

       shàn 者 zhě, 宜 yí 付 fù 有 yǒu 司 sī 论 lùn 其 qí 刑 xíng 赏 shǎng, 以 yǐ 昭 zhāo 陛 bì 下

       xià 平 píng 明 míng 之 zhī 理 lǐ;?

       不 bù 宜 yí 偏 piān 私 sī, 使 shǐ 内 nèi 外 wài 异 yì 法 fǎ

       也 yě。

       侍shì中zhōng、 侍 shì 郎 láng 郭 guō 攸 yōu 之 zhī、 费 fèi 祎 yī、 董 dǒng 允 yǔn 等

       děng, 此 cǐ 皆 jiē 良 liáng 实 shí, 志 zhì 虑 lǜ 忠 zhōng 纯 chún,?

       是 shì 以 yǐ 先 xiān 帝

       dì 简 jiǎn 拔 bá 以 yǐ 遗 wèi 陛 bì 下 xià: 愚 yú 以 yǐ 为 wéi 宫 gōng 中 zhōng 之 zhī 事

       shì,事 shì 无 wú 大 dà 小 xiǎo, 悉 xī 以 yǐ 咨 zī 之 zhī, 然 rán 后 hòu 施 shī 行 xíng, 必 bì

       能 néng 裨 bì 补 bǔ 阙 quē 漏 lòu, 有 yǒu 所 suǒ 广 guǎng 益 yì。

       将 jiāng 军 jūn 向 xiàng 宠 chǒng, 性 xìng 行 xíng 淑 shū 均 jūn, 晓 xiǎo 畅 chàng 军

       jūn 事 shì, 试 shì 用 yòng 于 yú 昔 xī 日 rì, 先 xiān 帝 dì 称 chēng 之 zhī 曰 yuē“ 能

       néng”,?

       是 shì 以 yǐ 众 zhòng 议 yì 举 jǔ 宠 chǒng 为 wéi 督 dū: 愚 yú 以 yǐ 为 wéi 营 yíng 中

       zhōng 之 zhī 事 shì, 悉 xī 以 yǐ 咨 zī 之 zhī, 必 bì 能 néng 使 shǐ 行 háng 阵 zhèn 和 hé 睦

       mù, 优 yōu 劣 liè 得 dé 所 suǒ。

       亲 qīn 贤 xián 臣 chén, 远 yuǎn 小 xiǎo 人 rén, 此 cǐ 先 xiān 汉 hàn 所 suǒ 以 yǐ 兴

       xīng 隆 lóng 也 yě; 亲 qīn 小 xiǎo 人 rén, 远 yuǎn 贤 xián 臣 chén, 此 cǐ 后 hòu 汉 hàn 所

       suǒ 以 yǐ 倾 qīng 颓 tuí 也 yě。?

       先 xiān 帝 dì 在 zài 时 shí, 每 měi 与 yǔ 臣 chén 论 lùn 此

       cǐ 事 shì, 未 wèi 尝 cháng 不 bù 叹 tàn 息 xī 痛 tòng 恨 hèn 于 yú 桓 huán、 灵 líng 也 yě。 侍

       shì 中 zhōng、 尚 shàng 书 shū、 长 zhǎng 史 shǐ、 参 cān 军 jūn, 此 cǐ 悉 xī 贞 zhēn 良 liáng

       死 sǐ 节 jié 之 zhī 臣 chén, 愿 yuàn 陛 bì 下 xià 亲 qīn 之 zhī、 信 xìn 之 zhī,?

       则 zé 汉 hàn

       室 shì 之 zhī 隆 lóng, 可 kě 计 jì 日 rì 而 ér 待 dài 也 yě。

       臣 chén 本 běn 布 bù 衣 yī, 躬 gōng 耕 gēng 于 yú 南 nán 阳 yáng, 苟 gǒu 全 quán 性

       xìng 命 mìng 于 yú 乱 luàn 世 shì, 不 bù 求 qiú 闻 wén 达 dá 于 yú 诸 zhū 侯 hóu。

       先 xiān 帝

       dì 不 bù 以 yǐ 臣 chén 卑 bēi 鄙 bǐ, 猥 wěi 自 zì 枉 wǎng 屈 qū, 三 sān 顾 gù 臣 chén 于 yú 草

       cǎo 庐 lú 之 zhī 中 zhōng, 咨 zī 臣 chén 以 yǐ 当 dāng 世 shì 之 zhī 事 shì, 由 yóu 是 shì 感

       gǎn 激 jī, 遂 suì 许 xǔ 先 xiān 帝 dì 以 yǐ 驱 qū 驰 chí。?

       后 hòu 值 zhí 倾 qīng 覆 fù, 受

       shòu 任 rèn 于 yú 败 bài 军 jūn 之 zhī 际 jì, 奉 fèng 命 mìng 于 yú 危 wēi 难 nàn 之 zhī 间

       jiān, 尔 ěr 来 lái 二 èr 十 shí 有 yòu 一 yī 年 nián 矣 yǐ。

       先 xiān 帝 dì 知 zhī 臣 chén 谨 jǐn 慎 shèn, 故 gù 临 lín 崩 bēng 寄 jì 臣 chén 以 yǐ 大

       dà 事 shì 也 yě。 受 shòu 命 mìng 以 yǐ 来 lái, 夙 sù 夜 yè 忧 yōu 叹 tàn, 恐 kǒng 托 tuō 付

       fù 不 bù 效 xiào, 以 yǐ 伤 shāng 先 xiān 帝 dì 之 zhī 明 míng;?

       故 gù 五 wǔ 月 yuè 渡 dù 泸

       lú, 深 shēn 入 rù 不 bù 毛 máo。 今 jīn 南 nán 方 fāng 已 yǐ 定 dìng, 兵 bīng 甲 jiǎ 已 yǐ 足

       zú, 当 dāng 奖 jiǎng 率 shuài 三 sān 军 jūn, 北 běi 定 dìng 中 zhōng 原 yuán, 庶 shù 竭 jié

       驽 nú 钝 dùn, 攘 rǎng 除 chú 奸 jiān 凶 xiōng, 兴 xīng 复 fù 汉 hàn 室 shì, 还 huán 于 yú 旧

       jiù 都 dū。?

       此 cǐ 臣 chén 所 suǒ 以 yǐ 报 bào 先 xiān 帝 dì 而 ér 忠 zhōng 陛 bì 下 xià 之 zhī

       职 zhí 分 fèn 也 yě。 至 zhì 于 yú 斟 zhēn 酌 zhuó 损 sǔn 益 yì, 进 jìn 尽 jìn 忠 zhōng 言

       yán, 则 zé 攸 yōu 之 zhī、 祎 yī、 允 yǔn 之 zhī 任 rèn 也 yě。

       愿 yuàn 陛 bì 下 xià 托 tuō 臣 chén 以 yǐ 讨 tǎo 贼 zéi 兴 xīng 复 fù 之 zhī 效 xiào, 不

       bù 效 xiào, 则 zé 治 zhì 臣 chén 之 zhī 罪 zuì, 以 yǐ 告 gào 先 xiān 帝 dì 之 zhī 灵 líng。?

       若

       ruò 无 wú 兴 xīng 德 dé 之 zhī 言 yán, 则 zé 责 zé 攸 yōu 之 zhī、 祎 yī、 允 yǔn 等 děng 之

       zhī 慢 màn, 以 yǐ 彰 zhāng 其 qí 咎 jiù; 陛 bì 下 xià 亦 yì 宜 yí 自 zì 谋 móu, 以 yǐ 咨 zī 诹

       zōu 善 shàn 道 dào, 察 chá 纳 nà 雅 yǎ 言 yán, 深 shēn 追 zhuī 先 xiān 帝 dì 遗 yí 诏 zhào。

       臣 chén 不 bù 胜 shèng 受 shòu 恩 ēn 感 gǎn 激 jī。

       今 jīn 当 dāng 远 yuǎn 离 lí, 临 lín 表 biǎo 涕 tì 零 líng, 不 bù 知 zhī 所 suǒ 言

       yán。 

出师表的译文:

       先帝创立的大业还没有达成一半,就中途逝世了。现在天下分为三国,我们蜀汉民生凋敝,处境艰难,这确实是国家危急存亡的时刻啊。然而侍卫臣僚在国内勤劳不懈,忠诚有志的将士们在外奋不顾身地战斗,这是因为他们追念先帝对他们的厚遇,想要报答在陛下您身上。

       

       陛下你实在应该广泛的听取别人的意见,来发扬光大先帝遗留下来的美德,振奋有远大志向的人的志气,不应过分的看轻自己,援引不恰当的譬喻,以堵塞忠言进谏的道路。

       皇宫中和朝廷中本都是一个整体,赏罚褒贬,不应该有所不同。如果有为非作歹犯科条法令和忠心做善事的人,都应该交给主管官吏评定对他们的惩奖,来显示陛下公正严明的治理,而不应当有偏袒和私心,使宫内和朝廷奖罚方法不同。

       侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等人,这些都是善良诚实的人,他们的志向和心思忠诚无二,所以先帝把他们选拔出来辅佐陛下。我认为宫中之事,无论大小,都拿来问问他们,然后施行,一定能够弥补缺点和疏漏之处,可以获得很多的好处。

       将军向宠,性格和品行善良平正,通晓军事,从前任用的时候,先帝称赞说他有才干,因此大家评议举荐他做中部督。我认为军队中的事情,都拿来跟他商讨,就一定能使军队团结一心,不同才能的人各得其所。

       亲近贤臣,疏远小人,这是西汉兴盛的原因;亲近小人,疏远贤臣,这是东汉衰败的原因。先帝在世的时候,每逢跟我谈论这些事情,没有一次不对桓、灵二帝的做法感到痛心遗憾的。侍中、尚书、长史、参军,这些人都是忠贞诚实、能够以死报国的忠臣,希望陛下亲近他们,信任他们,那么汉朝的复兴就指日可待了。

       我本来是平民百姓,在南阳务农亲耕,只想在乱世中苟且保全性命,不奢求在诸侯之中扬名显身。先帝不因为我身份卑微、见识短浅,而委屈自己,三次去我的茅庐拜访我。征询我对时局大事的意见,由此使我感动奋发,答应为先帝奔走效劳。后来遇到兵败,在兵败的时候接受任务,在危机患难之间奉行使命,那时以来已经有二十一年了。

       先帝知道我做事小心谨慎,所以临终时把国家大事托付给我。

       接受遗命以来,我早晚忧愁叹息,唯恐先帝托付给我的事不能完成,以致损伤先帝的知人之明,所以我五月渡过泸水,深入到人烟稀少的地方。现在南方已经平定,兵员装备已经充足,应当激励、率领全军将士向北方进军,平定中原,希望用尽我平庸的才能,铲除奸邪凶恶的敌人,恢复汉朝的基业,回到旧日的国都。这就是我用来报答先帝,并且尽忠陛下的职责本分。

       至于处理事务,斟酌情理,有所兴革,毫无保留地进献忠诚的建议,那就是郭攸之、费祎、董允等人的责任了。

       希望陛下能够把讨伐曹魏,兴复汉室的任务托付给我,如果没有成功,就惩治我的罪过,从而用来告慰先帝的在天之灵。如果没有振兴圣德的建议,就责罚郭攸之、费祎、董允等人的怠慢,来揭示他们的过失;陛下也应自行谋划,征求、询问治国的好方法,采纳正确的言论,深切追念先帝临终留下的教诲。我感激不尽。

       今天我将要告别陛下远行了,面对这份奏表禁不住热泪纵横,不知道该说些什么话。

《出师表》全文拼音以及音调

       出chū 师 shī 表 biǎo

       诸 zhū 葛 gě 亮 liàng

       先 xiān 帝 dì 创 chuàng 业 yè 未 wèi 半 bàn 而 ér 中 zhōng 道 dào 崩 bēng 殂 cú, 今 jīn 天 tiān 下 xià 三 sān 分 fēn, 益 yì 州 zhōu 疲 pí 弊 bì, 此 cǐ 诚 chéng 危 wēi 急 jí 存 cún 亡 wáng 之 zhī 秋 qiū 也 yě。 然 rán 侍 shì 卫 wèi 之 zhī 臣 chén 不 bù 懈 xiè 于 yú 内 nèi, 忠 zhōng 志 zhì 之 zhī 士 shì 忘 wàng 身 shēn 于 yú 外 wài 者 zhě, 盖 gài 追 zhuī 先 xiān 帝 dì 之 zhī 殊 shū 遇 yù, 欲 yù 报 bào 之 zhī 于 yú 陛 bì 下 xià 也 yě。 诚 chéng 宜 yí 开 kāi 张 zhāng 圣 shèng 听 tīng, 以 yǐ 光 guāng 先 xiān 帝 dì 遗 yí 德 dé, 恢 huī 弘 hóng 志 zhì 士 shì 之 zhī 气 qì, 不 bù 宜 yí 妄 wàng 自 zì 菲 fěi 薄 bó, 引 yǐn 喻 yù 失 shī 义 yì, 以 yǐ 塞 sè 忠 zhōng 谏 jiàn 之 zhī 路 lù 也 yě。

       宫 gōng 中 zhōng 府 fǔ 中 zhōng, 俱 jù 为 wéi 一 yī 体 tǐ; 陟 zhì 罚 fá 臧 zāng 否 pǐ, 不 bù 宜 yí 异 yì 同 tóng。 若 ruò 有 yǒu 作 zuò 奸 jiān 犯 fàn 科 kē 及 jí 为 wéi 忠 zhōng 善 shàn 者 zhě, 宜 yí 付 fù 有 yǒu 司 sī 论 lùn 其 qí 刑 xíng 赏 shǎng, 以 yǐ 昭 zhāo 陛 bì 下 xià 平 píng 明 míng 之 zhī 理 lǐ; 不 bù 宜 yí 偏 piān 私 sī, 使 shǐ 内 nèi 外 wài 异 yì 法 fǎ 也 yě。

       侍 shì 中 zhōng、 侍 shì 郎 láng 郭 guō 攸 yōu 之 zhī、 费 fèi 祎 yī、 董 dǒng 允 yǔn 等 děng, 此 cǐ 皆 jiē 良 liáng 实 shí, 志 zhì 虑 lǜ 忠 zhōng 纯 chún, 是 shì 以 yǐ 先 xiān 帝 dì 简 jiǎn 拔 bá 以 yǐ 遗 wèi 陛 bì 下 xià: 愚 yú 以 yǐ 为 wéi 宫 gōng 中 zhōng 之 zhī 事 shì, 事 shì 无 wú 大 dà 小 xiǎo, 悉 xī 以 yǐ 咨 zī 之 zhī, 然 rán 后 hòu 施 shī 行 xíng, 必 bì 能 néng 裨 bì 补 bǔ 阙 quē 漏 lòu, 有 yǒu 所 suǒ 广 guǎng 益 yì。

       将 jiāng 军 jūn 向 xiàng 宠 chǒng, 性 xìng 行 xíng 淑 shū 均 jūn, 晓 xiǎo 畅 chàng 军 jūn 事 shì, 试 shì 用 yòng 于 yú 昔 xī 日 rì, 先 xiān 帝 dì 称 chēng 之 zhī 曰 yuē“ 能 néng”, 是 shì 以 yǐ 众 zhòng 议 yì 举 jǔ 宠 chǒng 为 wéi 督 dū: 愚 yú 以 yǐ 为 wéi 营 yíng 中 zhōng 之 zhī 事 shì, 悉 xī 以 yǐ 咨 zī 之 zhī, 必 bì 能 néng 使 shǐ 行 háng 阵 zhèn 和 hé 睦 mù, 优 yōu 劣 liè 得 dé 所 suǒ。

       亲 qīn 贤 xián 臣 chén, 远 yuǎn 小 xiǎo 人 rén, 此 cǐ 先 xiān 汉 hàn 所 suǒ 以 yǐ 兴 xīng 隆 lóng 也 yě; 亲 qīn 小 xiǎo 人 rén, 远 yuǎn 贤 xián 臣 chén, 此 cǐ 后 hòu 汉 hàn 所 suǒ 以 yǐ 倾 qīng 颓 tuí 也 yě。 先 xiān 帝 dì 在 zài 时 shí, 每 měi 与 yǔ 臣 chén 论 lùn 此 cǐ 事 shì, 未 wèi 尝 cháng 不 bù 叹 tàn 息 xī 痛 tòng 恨 hèn 于 yú 桓 huán、 灵 líng 也 yě。 侍 shì 中 zhōng、 尚 shàng 书 shū、 长 zhǎng 史 shǐ、 参 cān 军 jūn, 此 cǐ 悉 xī 贞 zhēn 良 liáng 死 sǐ 节 jié 之 zhī 臣 chén, 愿 yuàn 陛 bì 下 xià 亲 qīn 之 zhī、 信 xìn 之 zhī, 则 zé 汉 hàn 室 shì 之 zhī 隆 lóng, 可 kě 计 jì 日 rì 而 ér 待 dài 也 yě。

       臣 chén 本 běn 布 bù 衣 yī, 躬 gōng 耕 gēng 于 yú 南 nán 阳 yáng, 苟 gǒu 全 quán 性 xìng 命 mìng 于 yú 乱 luàn 世 shì, 不 bù 求 qiú 闻 wén 达 dá 于 yú 诸 zhū 侯 hóu。 先 xiān 帝 dì 不 bù 以 yǐ 臣 chén 卑 bēi 鄙 bǐ, 猥 wěi 自 zì 枉 wǎng 屈 qū, 三 sān 顾 gù 臣 chén 于 yú 草 cǎo 庐 lú 之 zhī 中 zhōng, 咨 zī 臣 chén 以 yǐ 当 dāng 世 shì 之 zhī 事 shì, 由 yóu 是 shì 感 gǎn 激 jī, 遂 suì 许 xǔ 先 xiān 帝 dì 以 yǐ 驱 qū 驰 chí。 后 hòu 值 zhí 倾 qīng 覆 fù, 受 shòu 任 rèn 于 yú 败 bài 军 jūn 之 zhī 际 jì, 奉 fèng 命 mìng 于 yú 危 wēi 难 nàn 之 zhī 间 jiān, 尔 ěr 来 lái 二 èr 十 shí 有 yòu 一 yī 年 nián 矣 yǐ。

       先 xiān 帝 dì 知 zhī 臣 chén 谨 jǐn 慎 shèn, 故 gù 临 lín 崩 bēng 寄 jì 臣 chén 以 yǐ 大 dà 事 shì 也 yě。 受 shòu 命 mìng 以 yǐ 来 lái, 夙 sù 夜 yè 忧 yōu 叹 tàn, 恐 kǒng 托 tuō 付 fù 不 bù 效 xiào, 以 yǐ 伤 shāng 先 xiān 帝 dì 之 zhī 明 míng; 故 gù 五 wǔ 月 yuè 渡 dù 泸 lú, 深 shēn 入 rù 不 bù 毛 máo。 今 jīn 南 nán 方 fāng 已 yǐ 定 dìng, 兵 bīng 甲 jiǎ 已 yǐ 足 zú, 当 dāng 奖 jiǎng 率 shuài 三 sān 军 jūn, 北 běi 定 dìng 中 zhōng 原 yuán, 庶 shù 竭 jié 驽 nú 钝 dùn, 攘 rǎng 除 chú 奸 jiān 凶 xiōng, 兴 xīng 复 fù 汉 hàn 室 shì, 还 huán 于 yú 旧 jiù 都 dū。 此 cǐ 臣 chén 所 suǒ 以 yǐ 报 bào 先 xiān 帝 dì 而 ér 忠 zhōng 陛 bì 下 xià 之 zhī 职 zhí 分 fèn 也 yě。 至 zhì 于 yú 斟 zhēn 酌 zhuó 损 sǔn 益 yì, 进 jìn 尽 jìn 忠 zhōng 言 yán, 则 zé 攸 yōu 之 zhī、 祎 yī、 允 yǔn 之 zhī 任 rèn 也 yě。

       愿 yuàn 陛 bì 下 xià 托 tuō 臣 chén 以 yǐ 讨 tǎo 贼 zéi 兴 xīng 复 fù 之 zhī 效 xiào, 不 bù 效 xiào, 则 zé 治 zhì 臣 chén 之 zhī 罪 zuì, 以 yǐ 告 gào 先 xiān 帝 dì 之 zhī 灵 líng。 若 ruò 无 wú 兴 xīng 德 dé 之 zhī 言 yán, 则 zé 责 zé 攸 yōu 之 zhī、 祎 yī、 允 yǔn 等 děng 之 zhī 慢 màn, 以 yǐ 彰 zhāng 其 qí 咎 jiù; 陛 bì 下 xià 亦 yì 宜 yí 自 zì 谋 móu, 以 yǐ 咨 zī 诹 zōu 善 shàn 道 dào, 察 chá 纳 nà 雅 yǎ 言 yán, 深 shēn 追 zhuī 先 xiān 帝 dì 遗 yí 诏 zhào。 臣 chén 不 bù 胜 shèng 受 shòu 恩 ēn 感 gǎn 激 jī。

       今 jīn 当 dāng 远 yuǎn 离 lí, 临 lín 表 biǎo 涕 tì 零 líng, 不 bù 知 zhī 所 suǒ 言 yán。

出师表 原文译文,难字加注音。

       《出师表》原文及翻译

       出师表(原文)

       先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也

       宫中府中,俱为一体,陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理,不宜偏私,使内外异法也。

       侍中侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。

       将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰能,是以众议举宠为督。愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。

       亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。

       臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

       先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明,故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、棉、允之任也。

       愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效则治臣之罪,以告先帝之灵。若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。

       今当远离,临表涕零,不知所言。

       出师表(翻译)

       先帝开创的事业没有完成一半,却中途去世了。现在天下分裂成三个国家。蜀汉民力困乏,这实在是危急存亡的时候啊。然而朝中官员在首都毫不懈怠,忠诚有志的将士在外面舍生忘死,是因为追念先帝对他们的特殊厚待,想要在陛下身上报恩啊。实在应该广泛地听取意见,发扬先帝遗留下来的美德,振奋有抱负的人们的志气,不应该随便看轻自己,说一些不恰当的话,以致堵塞人们忠言劝谏的道路啊!

       皇宫中和丞相府中的人,都是国家的官员;升降官吏,评论人物,不应该因在宫中或在府中而异。如果有作奸邪事情、犯科条法令,或做了好事对国家有贡献的,都应该交给主管的官员判定他们受罚或者受赏,来显示陛下公正严明的治理,而不应当有偏袒和私心,使朝廷内外刑赏的法令不同。

       侍中侍郎敦攸之、费祎、董允等人,这些都是善良诚实的人,他们的志向和思虑都忠诚纯正,所以先帝把他们选拔出来留给陛下。我以为宫廷中的事情,无论大小,都拿来跟他们商量,然后实行,就一定能够补救缺点,防止疏漏,得到更多的成效。

       将军向宠,性格品行善良平正,通晓军事,过去任用他的时候,先帝称赞他能干,所以大家商议推举他做中部督。我认为军营中的事情,都拿来和他商量,就一定能够使军中团结和睦,才能高的和才能低的都得到合理安排。

       亲近贤臣,疏远小人,这是先汉兴旺发达的原因;亲近小人,疏远贤臣,这是后汉倾覆衰败的原因。先帝在世时,每次和我谈论这些事情,没有不对桓、灵二帝的昏庸感到痛心遗憾的。

       侍中、尚书、长史、参军,这些人都是忠贞优秀、以死报国的大臣,希望陛下亲近他们,信任他们,这样汉朝的兴隆便为时不远了。

       我本来是个平民,在南阳亲自种地,只希望在乱世里苟且保全性命,并不想在诸侯中做官扬名。先帝不嫌我身份低微,见识浅陋,不惜降低身份,委屈自己,三次到草庐来探望我,向我询问当代的大事,我因此有所感而情绪激动,就答应为先帝奔走效劳。后来遇到挫折,在军事上失败的时候接受重任,在危难紧迫的关头奉命出使,从那时到现在二十一年了。

       先帝知道我办事谨慎,所以临终的时候,把国家大事托付给我。我接受命令以来,早晚忧虑叹息,唯恐托付给我的大事做得没有成效,而有损于先帝的明察,所以五月渡过泸水,深入到不长庄稼的荒凉地方。现在南方的叛乱已经平定,武器装备已经充足,应该勉励三军,率领他们北上平定中原。我希望能够奉献平庸的才能,去铲除那些奸邪凶恶的敌人,振兴汉朝,迁回旧都洛阳。这是我报答先帝、忠于陛下的职责。至于考虑朝中政事是否可行,毫无保留地向陛下提出忠诚的劝谏,那是郭攸之、费祎、董允等人的责任了。

       希望陛下把讨伐曹魏兴复汉室的任务交付给我,如果不能实现,就治我的罪,来告慰先帝在天之灵。如果没有发扬圣德的忠言,就应当责罚郭攸之、费祎、董允等人的怠慢失职,指明他们的过失;陛下也应该自行谋划,征询治国的良策,认识、采纳正确的言论,深切追念先帝的遗命。我接受您的恩泽,心中非常激动。

       现在我就要远离陛下了,面对这份奏表,禁不住流下泪水,也不知说了些什么. (这么多字你不会都不认识吧,不会的可以查字典。)

出师表注音原文及翻译

       原文:

       先帝创业未半而中道崩殂(cú)。今天下三分,益州疲(pí)弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞(sè)忠谏之路也。

       宫中府中,俱为一体;陟(zhì )罚臧(zāng)否(pǐ),不宜异同;若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。

       侍中、侍郎郭攸(yōu)之、费祎(yī)、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗(wèi)陛下。愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨(bì)补阙(quē)漏,有所广益。

       将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰能,是以众议举宠为督。愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行(háng )阵和睦,优劣得所。

       亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长(zhǎng)史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之信之,则汉室之隆,可计日而待也。

       臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥(wěi)自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有(yòu )一年矣。

       先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙(sù)夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明,故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶(shù)竭驽(nú)钝,攘(rǎng)除奸凶,兴复汉室,还于旧都。

       此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎(jiù)。陛下亦宜自谋,以咨诹(zōu)善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。

       臣不胜受恩感激。今当远离,临表涕零,不知所云。

       译文:

       先帝开创的事业没有完成一半,却中途去世。现在天下分裂成三个国家,蜀汉民力困乏,这实在是形势危急、决定存亡的关键时刻啊。然而宫廷里侍奉守卫的臣子,不敢稍有懈怠;疆场上忠诚有志的将士,舍身忘死的作战,大概是追念先帝对大家的特殊恩遇,想要报答在陛下身上啊。

       陛下确实应该广开言路听取群臣意见,发扬光大先帝遗留下来的美德,振奋鼓舞志士们的勇气,绝不应随便看轻自己,说出不恰当的话,以至于堵塞了忠臣劝谏的道路。

       宫里身边的近臣和丞相府统领的官吏,本都是一个整体,奖惩功过、好坏,不应因在宫中或府中而不同。如有作坏事违犯法纪的,或尽忠心做善事的,应该一律交给主管部门判定他们受罚或受赏,以显示陛下公正严明的治理,切不应私心偏袒,使宫廷内外施法不同。

       侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,这都是些品德良善诚实、志向思虑忠贞纯正的人,所以先帝才选拔来给予陛下。我认为宫内的事情,事无论大小,应当征询他们的意见,然后再去施行。弥补缺点和疏漏之处,得到更多成效。

       将军向宠,性情德行平和公正,通晓军事,过去任用的时候,先帝称赞他说能干,所以大家商议推举他为中部督。我认为军营里的事情,事情无论大小,都要征询他的意见,就一定能够使军队团结和睦,好的坏的各得其所。

       亲近贤臣,远避小人,这是汉朝前期所以能够兴盛的原因;亲近小人,远避贤臣,这是汉朝后期所以衰败的原因。先帝在世的时候,每次跟我谈论起这些事,对于桓帝、灵帝的做法,没有不痛心和遗憾的。

       侍中郭攸之、费,尚书陈震,长史张裔,参军蒋琬,这些都是坚贞、可靠,能以死报国的忠臣,诚愿陛下亲近他们,信任他们,这样汉王室的兴盛,就时间不远了。

       我本是个平民,在南阳郡务农亲耕,在乱世间只求保全性命,不希求诸侯知道我而获得显贵。先帝不介意我身份低微,地处偏远,委屈地自我降低身份,接连三次到草庐来访看我,征询我对时局大事的意见,因此我深为感激,从而答应为先帝驱遣效力。

       后来正遇危亡关头,在战事失败的时候我接受了任命,在危机患难期间我受到委任,至今已有二十一年了。先帝深知我做事谨慎,所以临去世时把国家大事嘱托给我了。接受遗命以来,日夜担忧兴叹,唯恐托付给我的大事做的没有成效,从而损害先帝的明察。

       所以我五月率兵南渡泸水,深入荒芜之境。如今南方已经平定,武库装备充足,应当勉励三军,北伐平定中原地区,我希望竭尽自己低下的才能,铲除奸邪凶恶的敌人,复兴汉朝王室,迁归旧日国都。这是我用来报答先帝,忠心于陛下的职责的事。

       至于考虑事情是否可行采取适当措施,毫无保留地进献忠言,那就是郭攸之、费祎、董允的责任了。希望陛下把讨伐曹魏的任务交给我,如果不能成功,那就惩治我失职的罪过,用来告慰先帝的神灵。

       如果没有发扬圣德的忠言,那就责备郭攸之、费祎、董允等人的怠慢,用来揭示他们的过失。陛下也应该自行谋划,询问治国的好道理,识别采纳正确的言论,追念先帝遗愿。

       我就受恩、感激不尽了。如今正当离朝远征,面对着奏章眼泪滴落,不知道自己说了什么。

扩展资料:

       词语注释:

       1、先帝:指汉昭烈帝刘备。先,尊称死去的人。

       2、创:开创,创立;业:统一天下的大业。

       3、中道:中途。

       4、崩殂(cú):死。崩,古时指皇帝死亡。殂,死亡。

       5、今:现在。

       6、三分:天下分为孙权,曹操,刘备三大势力。

       7、益州疲弊:弱,处境艰难;益州:汉代行政区域十三刺史部之一,包括今四川省和陕西省一带,这里指蜀汉。疲弊(pí bì):人力缺乏,物力缺无,民生凋敝。

       8、此:这;诚:的确,实在;之:的;秋:时,时候,这里指关键时期,一般多指不好的。

       9、然:然而;侍:侍奉;卫:护卫;懈:松懈,懈怠;于:在;内:皇宫中。

       10、忘身:舍身忘死,奋不顾身。

       11、盖:原来;追:追念;殊遇:优待,厚遇。

       12、诚:的确,确实;宜:应该。

       13、开张圣听:扩大圣明的听闻,意思是要后主广泛地听取别人的意见;开张,扩大。

       14、光:发扬光大,用作动词;遗德:留下的美德。

       15、恢弘:发扬扩大,用作动词。恢,大。弘,大,宽,这里是动词,也做“恢宏”;气:志气。

原文和翻译见下面:

       先帝创业未半而中道崩殂(cú),今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

       先帝开创的一统大业尚未完成一半,竟中途去世。现在天下形成三国鼎立的局面,而蜀汉国力困乏,这的确是国家生死存亡的紧要关头。尽管如此,侍卫大臣仍然在朝内不懈地供职,忠心耿耿的官员还是在朝廷外忘我地为国作战,这就是因为他们追念先帝特殊的恩遇,要在陛下身上报恩啊。陛下应该扩大圣明的听闻,以便发扬光大先帝的美德,激励有志之士的斗志,而不应该妄自菲薄,言谈违背道义,以致堵塞了群臣忠心进谏的道路。

       好了,今天关于出师表原文全文注音版就到这里了。希望大家对出师表原文全文注音版有更深入的了解,同时也希望这个话题出师表原文全文注音版的解答可以帮助到大家。